ספרי ילדים

רציתי מאוד חבר קיפוד

סיפורו של ילד המבקש להתחבר עם קיפוד.
בדרכו התמימה הוא חווה ומגלה קשת של רגשות.