ספרי ילדים

אור שואלת איפה?

איפה שוחה הדג? במים
איפה הציפורים עפות? בשמים
איפה הגמל? צועד במדבר
והג'ירפה? בקצה הצוואר