ספרי ילדים

אור סופרת כמה?

כמה גלים יש בים? לפעמים הרבה ולפעמים מעט. 
כמה דייגים באגם? שלושה בסירה אחת.
כמה ציפורים עומדות על החוט? תשע ציפורים יפות.
ואיפה הן עכשיו? בשמים עפות.